Aktualności

Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Zabrniu

serdecznie zaprasza 

na

Jubileusz 35-lecia powstania parafii Zabrnie

połączony z Uroczystością Odpustową ku czci Patronów, który odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 roku.

Suma Odpustowa w Kościele o godz. 1100.

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę,

nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie,

cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków,

czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci.

Amen

2018-06-23 sobota:

- o godz. 1500 próba Scholi

Script logo